English

ДЕЙНОСТИ  Поддръжка-Сервиз

„СР Инженеринг“ ООД извършва цялостна поддръжка на промишлени инсталации, включително и химическата, петролната, енергийната, циментовата, целулозната промишленост. Специализирани звена, ръководени от висококвалифицирани техници, инженери, монтажници и заварчици поемат цялостното обслужване на вашето производство.

Следвайки главната цел на нашата компания „удовлетворяване на клиента” предлагаме след-продажбено обслужване на нашите клиенти. То може да бъде в зависимост от предпочитанията и нуждите на клиента. СР Инженеринг дава гаранция както за използваните материали, така и за професионализма в изпълнението на всички възложени инсталации. Тъй като за СР Инженеринг отношението с клиента е поставено на преден план, фирмата не изоставя своите клиенти след приключването на дейността си.
СР ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Всички права запазени!