English

КАЧЕСТВО„СР Инженеринг“ ООД приема долуизброените позиции като политика на качество на компанията:

- Производство в рамките на определените стандарти с помощта на най-новите технологии.

- Да задържи клиентите максимално удовлетворени, да отговори на всяко оплакване, изхождащо от тях в най-кратък период от време и по най-ефективен начин, без всякаква отстъпка.

- Да влияе върху световния пазар чрез ефективно използване на
източниците си.

- Да прилага условията на Системата за качество и да подобрява своята ефективност постоянно.

- Да следва технологичния напредък с професионална работа в екип.
СР ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Всички права запазени!