English

ДЕЙНОСТИ  „СР Инженеринг“ ООД
е водещ изпълнител на всички видове промишлено-монтажни работи и инсталации в индустриални монтажи. Дейността на дружеството включва: изработка и монтаж на метални конструкции, стоманени резервоари и силози, стоманени тръбопроводи, газопроводи, промишлени газификации.
СР ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Всички права запазени!