English

ДЕЙНОСТИ  Инструментално Оборудване

- Инструментални тръби

- Свръхнагревателни елементи/Икономизиращи елементи (Тръбни
бобини).

- Инстументално оборудване

- Котелни тръби извити във форма, Виражни тръби, Покривни тръби, Херметични тръбни панели, Синусоидални тръби и т.н. за котли и други техни елементи.

- Парогенерираща тръба/Тръбни бобини.

- Нагревателни бобини с високо налягане.

- Дe-свръхнагряващи станции.

- Деаератори.

- Намаляващи налягането станции.

- Вентилатори срещу сажди.

- Парни и производствени тръбопроводи.

- Кондензатори и охладители.

- R. G. Котли - W. H. бойлери.

- Рекуператори.

- Парни нагреватели.

- C.I. Изчистени и оребрени тръби.

- Топлообменници и тръбни пакети.

- Водоохлаждащи греди за повторно нагряване на пещта.

- Всички други видове тръбни изработки и тръбни съоръжения.

- Парни тръбопроводи.

- Монтиране на котел.

- Поставяне на нови тръби в котел.

- Ремонт на котел.

- Свръхнагряващи и икономизиращи елементи.

- Всякакъв друг вид тръбно изграждане и монтаж.

СР ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Всички права запазени!