English

БЕЗОПАСНОСТ  „СР Инженеринг“ ООД счита за свой приоритет следните фактори:

Здраве
Безопасност на работниците
Опазване на околната среда

При изпълнението на своите дейности и отношения с външни заинтересовани страни има непрекъснат и безусловен ангажимент от страна на персонала на всички нива. Политиката на „СР Инженеринг“ ООД е да изпълнява своите дейности, гарантирайки безопасността и здравето на всички свои служители, клиенти, доставчици и подизпълнители, като същевременно се опазва околната среда. Освен това, политиката на „СР Инженеринг“ ООД е да управлява и прилага своята програма за безопасност , за да може за всеки да се осигури прилагането на подходящи за здравето, безопасността и околната среда, процедури, практики и стандарти.
СР ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Всички права запазени!