English

ДЕЙНОСТИЕлектромонтажни дейности

- Осигуряване и разпределение на енергия

- Монтаж на съоръжения и оборудване

- Контрол на процеса и измервателни уреди

- Линии за разпределение на мощността и трансформаторни сгради

- Високо и нисковолтови електрически уредби

- Панели за разпределение на мощността
СР ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Всички права запазени!