English

ДЕЙНОСТИ  Бояджийски дейности

Защитата на метални конструкции от корозия има силно и решаващо значение в промишлеността. Нанасянето на покритие е най-добре познатия метод, стига разбира се да е приложен вярно и правилно. За защита в дългосрочен план е важно не само боядисването, но също така и правилното подготвяне на повърхността – почистване с пясъчна струя, решетъчно бластиране и т.н. – чрез наблюдаване на температурата, относителната влажност, корозивността във въздуха по време на прилагането на процеса на сушене и втвърдяване.

- Почистване на тръби и боядисване

- Почистване на съоръжения и боядисване

- Почистване на резервоари и боядисване

- Почистване на метални конструкции и боядисване

- Подово покритие – със сревдна и голяма дебелина и т.н.
СР ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Всички права запазени!