English

ДЕЙНОСТИ„СР Инженеринг“ ООД
е организирана, за да извършва дейности в България и чужбина в областта на изграждането на електроцентрали, работещи с твърдо, течно и газообразно гориво, изграждането на газови и парни турбини, инсталации с комбиниран цикъл, системи за комбинирано производство и резервоари, предназначени за различни цели.
СР ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Всички права запазени!